lv
  • en
  • lv
lv
  • en
  • lv
Grozs 0

Mums top jauna ražošanas iekārta

SIA ApiMI ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu Nr. 22-09-AL18-A019.2103-000016 šobrīd ir pasūtījusi ražošanas iekārtu, kuru paredzēts uzstādīt šī gada nogalē.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests