lv
  • en
  • lv
lv
  • en
  • lv
Grozs 0

PRIVĀTUMA POLITIKA

 SIA ApiMI privātuma politika reglamentē apkopoto personas datu vākšanu, uzglabāšanu un izmantošanu. Piekļūstot mūsu mājaslapai, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis un sapratis šo privātuma politiku. Šajā privātuma politikā aprakstīts veids, kā SIA ApiMI ievāc un apstrādā savas klientu personīgos datus.

1. KAS MĒS ESAM:

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA ApiMI, reģistrēta Latvijas Republikā ar Nr.: 44103126630, PVN reģ. Nr.: LV44103126630, juridiskā adrese: “Upmaļi”, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Cēsu nov., LV-4122, turpmāk – Apimi. Personas datu apstrādes pārzinis aizsargā un rūpējas par klientu privātuma un personas datu aizsardzību. Apimi apņemas ievērot Jūsu tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot piemērojamos personas datu aizsardzības likumu – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Vispārīgo datu aizsardzības (GDPR) un citus, ja tādi ir piemērojami datu apstrādei.

2. KĀDUS DATUS MĒS VARAM IEVĀKT

Mēs varam apkopot un uzglabāt šādus datus par Jums: informāciju par Jums (vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs, adrese); informāciju par Jūsu datoru (IP adresi, ierīces modeli, ekrāna izmēru, interneta pārlūkprogrammu); Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu; informāciju, kuru Jūs sniedzat, lai pieteiktos jaunumu saņemšanai; jebkuru citu informāciju, kuru Jūs mums vēlaties nosūtīt.

3. DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tad, ja pastāv kāds no šādiem pamatiem: iegūta Jūsu piekrišana; mūsu tiesisko (leģitīmo) interešu realizācijai; līguma noslēgšanai vai izpildei; tiesību normās paredzēto pienākumu izpildei.

Mēs esam veikuši nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību, kas nodrošina Jūsu personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

4. KĀ MĒS VARAM IZMANTOT IEVĀKTOS DATUS

Nolūkā sniegt atbildes uz klientu vai partneru jautājumiem, tieši telefoniski vai elektroniski sazinoties ar mūsu personālu, mēs apstrādājam Jūsu brīvprātīgi sniegtos personas datus – vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī citu sniegto informāciju. Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai, lai sazinātos ar Jums un atbildētu uz Jūsu jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem.

Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus arī nolūkā izpildīt SIA ApiMI saistošos normatīvo aktus, piemēram, grāmatvedības, nodokļu, nodevu u.c. likumus, Civillikumu, Komerclikumu, likumu “Par nodokļiem un nodevām”, likumu “Par grāmatvedību” u.c. tiesību aktus.

Nolūkā nosūtīt uz Jūsu interesēm balstītus piedāvājumus, kam esat devis savu piekrišanu, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un amatu. Vēlamies Jūs informēt, ka piekrišana nav vienīgais pamats, lai mēs sūtītu jums piedāvājumus. Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta otrā daļa paredz arī gadījumus, kad komerciālos paziņojumus var sūtīt bez piekrišanas saņemšanas, piemēram, ja e-pasta adrese ir iegūta iepriekš veikta darījuma ietvaros.

Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šādu ziņu saņemšanas, izmantojot e-pastā piedāvāto automātisko iespēju atteikties no tiem, mainot iestatījumus savā profilā vai zvanot uz mūsu informācijas tālruni +371 29107524, vai nosūtot pieprasījumu pārtraukt komunikāciju uz e-pastu: info@apimi.lv.

Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai: nodrošinātu Jūsu ierīcei, ekrāna izmēram un pārlūkprogrammai vispiemērotāko mājaslapas apskates un tehnisko risinājumu; nosūtīt Jums jaunumus un citus mārketinga informāciju, kuriem Jūs esat pieteicies; atbildēt uz Jūsu informācijas pieprasījumiem; novērstu vai atklātu krāpniecību vai citus noziegumus; nodrošinātu Jūsu datu drošību; nosūtīt trešajām personām, sadarbības partneriem datu apstrādei – mājaslapas apmeklētības statistikai Google (ASV).

Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.

5. SĪKDATŅU POLITIKA

Mēs izmantojam īslaicīgās (sesiju) un ilgtermiņa (patstāvīgās) sīkdatnes. Sesiju sīkdatnes atļauju mums izsekot Jūsu darbībām viena apmeklējuma sesijas ietvaros, bet tās pēc apmeklējuma netiek saglabātas Jūsu iekārtā. Pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu iekārtā starp sesijām. Mēs tās izmantojam, lai autentificētu Jūs un atcerētos Jūsu iestatījumus. Lietojam arī trešās puses sīkdatnes, lai nodrošinātu drošību un ērtu mājaslapas darbību, kā arī iekšējās statistikas veidošanas vajadzībām, proti, lai uzzinātu vairāk par apmeklētāja darbībām mājaslapā un analizētu apmeklētāju mājaslapas lietošanas pieredzi. Šīs sīkdatnes ir obligātas mājaslapas darbībai, taču tiek izmantotas arī neobligātās, kuru izmantošanai Jūs varat nepiekrist. Tādā gadījumā mājaslapā netiks ielādēts kods, kas izsauc šo neobligāto sīkdatņu darbību. Kā neobligātās sīkdatnes mēs izmantojam “Google Analytics” pakalpojumu, kas nosūta datus par lietotāja darbībām uz Google serveriem. Google privātuma politika nepieļauj iesūtīt personas identificējošu informāciju, tādēļ aicinām piekrist šo neobligāto sīkdatņu izmantošanai. Lai iegūtu plašāku informāciju par “Google Analystics” sīkdatnēm, lūdzam skatīt šeit.

Mēs izmantojam Facebook pixel. Jūs varat atteikties no to izmantošanas Facebook un Instagram: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

6. JŪSU DATU IZPAUŠANA

Mēs izmantojam pakalpojumu sniedzējus, kuri sniedz mums atbalstu mūsu sniegto pakalpojumu izpildē. Šie pakalpojumu sniedzēji veic Jūsu datu apstrādi mūsu vārdā, saskaņā ar mūsu norādījumiem un mūsu uzraudzībā tikai šajā privātuma politikā aprakstītajos nolūkos. Mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai garantētu Jūsu sniegto datu atbilstošu aizsardzību saskaņā ar piemērojamo datu aizsardzības likumu prasībām.

Jūsu informācija netiks izpausta trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kad mēs būsim saņēmuši skaidri izteiktu Jūsu piekrišanu, vai arī informācijas izpaušana tiks pieprasīta saskaņā ar likumu.

7. JŪSU DATU LABOŠANA UN ATJAUNINĀŠANA

Ja vēlaties pārskatīt, labot, atjaunināt vai kā citādi mainīt mums sniegto informāciju vai vēlaties aizliegt to pārvaldīt, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: info@apimi.lv.

8. DATU GLABĀŠANAS LAIKS

Mēs Jūsu personas datu glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams minēto apstrādes mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu, tad dati tiks apstrādāti, kamēr Jūsu piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta.

9. JŪSU DATU DROŠĪBA

Mēs cenšamies nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību, tāpēc šī mājaslapa ir aizsargāta ar atbilstošiem līdzekļiem, kas paredzēti tādas informācijas, kuru nevaram kontrolēt, aizsardzībai pret pazaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu vai izmainīšanu. Kaut arī mēs īstenojam drošības pasākumus, lai aizsargātu konfidenciālu informāciju un gādātu par atbilstošu drošību, mēs negarantējam, ka internetā pārraidītā informācija ir droša vai ka šādas pārraides neskars aizkavēšanās, traucējumi, pārtveršanas vai kļūdas.

Privātuma politika neattiecas uz citu komersantu veikto datu apstrādi, tai skaitā, ja apmeklējat cita komersanta mājas lapu vai izmantojat tā pakalpojums, tiem piekļūstot caur Apimi tīmekļa vietni. Šādos gadījumos aicinām iepazīties ar attiecīgā komersanta sniegtajām personas datu drošības garantijām.

10. IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ 

Šī privātuma politika var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā privātuma politikas versija ir publicēta šajā mājaslapā.

Jums ir tiesības vērsties datu aizsardzības uzraudzības iestādē - Datu Valsts Inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, Tālr.: 67223131, E-pasts: info@dvi.gov.lv