Kontaktinformācija

Zīmols - Apimi
Ražotnes adrese: “Pils”, Ineši, Vecpiebalgas nov., LV-4123
Elektroniskā pasta adrese: info@apimi.lv
 
SIA ApiMI
Juridiskā adrese: "Upmaļi", Vecpiebalga, Vecpiebalgas nov., LV-4122
nodokļu maksātāja reģ.kods: 44103126630
PVN maksātāja reģ.nr.: LV44103126630
Swedbank AS 
Kods: HABALV22
Konts: LV31HABA0551047195003
 
Mg.sc.ing. Madara Radziņa
madara@apimi.lv
Tel. +371 28341529
radīšana – izgatavošana – pārbaudīšana
 
Mg.sc.ing. Ieva Boginska
ieva@apimi.lv
Tel. +371 29107524
ideja – tēls – pārdošana